English Nederlands Español

Over ons

Missie

De missie van de Stichting Louise H. Batz voor Patiënt Veiligheid is het helpen voorkómen van vermijdbare medische fouten – door ervoor te zorgen dat patiënten en hun families de kennis hebben die nodig is om een veilige ziekenhuisomgeving te creëren – en het ondersteunen van innovaties op het gebied van patiëntveiligheid.

Wij hopen dat families, patiënten en zorgverleners als een team zullen samenwerken om de veiligheid in onze ziekenhuizen te verbeteren.