English Nederlands Español

Disclaimer

Deze gids is gemaakt om de lezers te attenderen op specifieke informatie en vaardigheden die zij nodig hebben om actief te kunnen participeren in hun eigen medische zorg. De gids is bedoeld om patiënten en hun adviseurs te helpen respectvolle relaties op te bouwen met het medisch team, de juiste vragen te stellen, en effectief te communiceren over behandelmogelijkheden. De gids is informatief van karakter en niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies door een arts, advocaat of andere adviseur.

Batz Foundation USA
Logo Batz Foundation USA
Batz Foundation Latin America
Logo Batz Foundation Latin America